Aan het gebruik van deze portaalsite zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden.
Door het louter gebruik maken van de site wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. DOEL VAN DE SITE

De informatie op deze site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

2. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PORTAALSITE

Brocom levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Brocom de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Brocom levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Brocom niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn Brocom en haar partners die u de informatie aanbieden op deze portaalsite. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de portaalsite ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kunt u hiervoor contact opnemen met Brocom.
De portaalsite kan links naar andere websites bevatten waarover Brocom geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Brocom kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Brocom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.

3. COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de portaalsite www.brocom.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Brocom behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de portaalsite www.brocom.be. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de portaalsite kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Brocom, Drukpersstraat 4, 1000 Brussel

Een verzekeringsmakelaar is een raadgever en vertrouwenspersoon. Hij informeert, in alle onafhankelijkheid, begeleidt en helpt om keuzes te maken op basis van behoeften en situatie. Hij staat bij en verdedigt belangen! Deze verzekeringsmaatschappijen werken alvast samen met onafhankelijke Makelaars in Verzekeringen:
De onafhankelijke Makelaars in Verzekeringen worden ondersteund door: