Volgens verzekeringstak

 • Voertuigen
  • Binex
   Vergelijking van verzekeringsproducten op vlak van waarborgen en prijzen (auto, brand, familiale)
  • Aangifte ongeval
   Aangifte van een ongeval bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
 • Leven
  • Berekening rendement
   Een methode goedgekeurd door de FSMA (ex-CBFA) voor de berekening van het rendement
 • Brand
  • Berekeningsrasters
   Werkdocumenten voor onder andere de afschaffing van de evenredigheidsregel (SAER)