Het consumentenportaal

www.makelaarinverzekeringen.be: het antwoord in verzekeringen

Het consumentenportaal is online sinds 2011 als opvolger van het vroegere consumentenportaal www.brocom.be.

De objectieven zijn de volgende:

  • Zorgen voor de permanente aanwezigheid van het distributiekanaal makelarij en zijn logo op het Internet.
  • Antwoorden met neutrale en objectieve informatie op basisvragen over verzekeringen die een consument kan hebben.
  • Consumenten op zoek naar een gepersonnaliseerde oplossing naar een makelaar in verzekeringen in zijn buurt doorverwijzen.

Beantwoorden op basisvragen is heel realistisch daar Brocom een geprivilegieerde toegang heeft tot de verschillende bronnen van de sector en  een garantie van objectiviteit biedt ten opzichte van de verzekeringsmaatschappijen.

Een internetportaal kan echter niet op alle vragen een antwoord bieden.

In het geval van Brocom is deze beperking een grote troef. De objectieve informatie op het portaal kan immers aangewend worden om de consument door te verwijzen naar een Brocom-partner voor even objectieve maar meer volledige informatie in verband met zijn specifieke behoeften.