Inhoud

In overeenstemming met de Europese richtlijn van 9 december 2002 betreffende de verzekeringsbemiddeling heeft de wet van 22 februari 2006 een nieuw hoofdstuk, getiteld “Informatievereisten”, ingelast in de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Sinds 15 maart 2006 moet de verzekeringstussenpersoon voldoen aan nieuwe informatieverplichtingen jegens zijn cliënten. D .....
De KMO-markt In bijlage onderaan vindt u praktische info en verwachtingen inzake verzekeringen, cijfers, doelgroepen en opportuniteiten. Statistieken Assuralia/FSMA Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, publiceert jaarlijks cijfers die een duidelijke kijk geven op de sector. U kunt deze hier raadplegen. De FSMA, het vroegere CBFA, de Commissie voor het bank, financie- en assurantiewezen, publiceert jaarlijks statistie .....