Inhoud

In overeenstemming met de Europese richtlijn van 9 december 2002 betreffende de verzekeringsbemiddeling heeft de wet van 22 februari 2006 een nieuw hoofdstuk, getiteld “Informatievereisten”, ingelast in de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Sinds 15 maart 2006 moet de verzekeringstussenpersoon voldoen aan nieuwe informatieverplichtingen jegens zijn cliënten. D .....
In dit onderdeel vindt u: Documenten en contactgegevens van de Partnermaatschappijen Maatschappijendocumenten Contact gegevens Uitleg over de Federaties Informatie volgens verzekeringstak  Algemene informatie over verzekeringen  Sectorale informatie Sectorale agenda Informatieplicht Het rapport van de Ombudsman .. Tips voor kantoorbeheer