Inhoud

Voortgezette vorming Zie bestanden in bijlage. Opleidingscentra Brokers Training werd opgericht op initiatief van Assurama en behoort nu tot de operationele poten van FVF. Brokers Training wil neutrale, kwalitatief hoogstaande, betaalbare permanente vorming organiseren onder de vorm van praktische cursussen, die inspelen op de behoeften van de verzekeringsmakelaar, zijn personeel en andere financiële tussenpersonen. Het cursusaanbod is bijz .....
Ook in 2010- richtte de campagne zich naar twee groepen: de individuele consumenten en de zelfstandigen / KMO. De eerste groep, het grote publiek, is een zeer uitgebreide en diverse groep. Iedereen heeft op een bepaald ogenblik nood aan een verzekering. De tweede groep, zelfstandigen en kleine & middelgrote ondernemingen, werden aangesproken via media welke in het bijzonder naar hen gericht is: professionele vakbladen. Communicatiemiddelen - .....
Het internet is vandaag een van de belangrijkste informatiebronnen bij het grote publiek. Uw aanwezigheid én zichtbaarheid op internet is dan ook een absolute must. Brocom helpt u via een aantal initiatieven en projecten. IBP (Internet Broker Project) Samen met de federaties (FVF en Feprabel), maatschappijen en softwareleveranciers werkt Brocom aan het Internet Broker Project (IBP). Doestellingen: Concurrentievermogen van het makelaarskana .....