Inhoud

Feprabel is de federatie van de Franstalige verzekerings- en financiële tussenpersonen in België.Als erkende professionele federatie geniet Feprabel van de aandacht en de erkenning van de politieke autoriteiten, officiële instanties en financiële groepen van de sector. De contacten die ze onderhoudt met het Ministerie van Economische zaken, de FSMA en het paritair comité 307 zijn bijgevolg zeer talrijk en van groot belang. De rol van Feprab .....
In overeenstemming met de Europese richtlijn van 9 december 2002 betreffende de verzekeringsbemiddeling heeft de wet van 22 februari 2006 een nieuw hoofdstuk, getiteld “Informatievereisten”, ingelast in de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Sinds 15 maart 2006 moet de verzekeringstussenpersoon voldoen aan nieuwe informatieverplichtingen jegens zijn cliënten. D .....
Momenteel zijn meer dan 2300 professionele verzekeringsmakelaars partner van Brocom. Al deze makelaars ondertekenden het engagement dat door Brocom werd opgesteld in samenspraak met de makelaarsfederaties FVF en Feprabel. Het opvolgen van dit engagement wordt regelmatig opgevolgd door Brocom en de federaties. Via het distributielogo “Je Makelaar, Je beste Verzekering” maken de makelaars zich kenbaar aan de markt als professionele verzekering .....
Het internet is vandaag een van de belangrijkste informatiebronnen bij het grote publiek. Uw aanwezigheid én zichtbaarheid op internet is dan ook een absolute must. Brocom helpt u via een aantal initiatieven en projecten. IBP (Internet Broker Project) Samen met de federaties (FVF en Feprabel), maatschappijen en softwareleveranciers werkt Brocom aan het Internet Broker Project (IBP). Doestellingen: Concurrentievermogen van het makelaarskana .....
Brocom is een marketing platform waar federaties van makelaars (FVF en Feprabel) en de meeste belgische verzekeringsmaatschappijen samenwerken. Onze hoofdmissie is de promotie van het kanaal makelarij.