Inhoud

De Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF) is de wettig erkende beroepsvereniging voor Nederlandstalige verzekeringsmakelaars in België. De topprioriteit van FVF bestaat erin de continuïteit van het onafhankelijke distributiekanaal in verzekeringen te garanderen. Dit doet zij door de belangen van haar leden op verschillende terreinen te verdedigen. Zo laat zij haar invloed gelden in de politieke wereld, bij de overhe .....
Huis van de Bouw (Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde). Programma + de inschrijvingslink voor deze avonden vindt je http://www.brokerstraining.org/opleiding.asp?ID=289.
Aldhem Hotel (Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk) Programma + de inschrijvingslink voor deze avonden vindt je http://www.brokerstraining.org/opleiding.asp?ID=289.
Info: De Wet Twin Peaks II treedt in werking vanaf 30 april 2014. Via deze wet worden ondermeer bepaalde MiFID-gedragsregels doorgetrokken naar de verzekeringssector. Alle VVD’ers en PCP’ers dienen zich verplicht bij te scholen over deze nieuwe wetgeving. Doelstelling: De opleiding beantwoordt aan de verplichte vorming vereist door de FSMA. Doelgroep: Verzekeringsmakelaars, lid van FVF (VVD’ers en PCP’ers) Lesinhoud: De ni .....
Info: De Wet Twin Peaks II treedt in werking vanaf 30 april 2014. Via deze wet worden ondermeer bepaalde MiFID-gedragsregels doorgetrokken naar de verzekeringssector. Alle VVD’ers en PCP’ers dienen zich verplicht bij te scholen over deze nieuwe wetgeving. Doelstelling: De opleiding beantwoordt aan de verplichte vorming vereist door de FSMA. Doelgroep: Verzekeringsmakelaars, lid van FVF (VVD’ers en PCP’ers) Lesinhoud: De nieuw .....
Programma 14 november 2013 - http://www.vrouw-makelaar.be/Home/Programma Biznis Hotel Lokeren Zelebaan 100 9160 Lokeren 10u30: Ontvangst met koffie & thee 11u00: Openingswoord 11u05: Mededeling door Ellen Peeters van het FVF 11u15: Gastspreker: Roger Huygens, ondervoorzitter van het FVF Onderwerp: "Koppelverkoop" 11u45: Debat met spreker en publiek over koppelverkoop 12u30: Receptie met broodjes Inschrijven via inschrijving@vrouw- .....
Het internet is vandaag een van de belangrijkste informatiebronnen bij het grote publiek. Uw aanwezigheid én zichtbaarheid op internet is dan ook een absolute must. Brocom helpt u via een aantal initiatieven en projecten. IBP (Internet Broker Project) Samen met de federaties (FVF en Feprabel), maatschappijen en softwareleveranciers werkt Brocom aan het Internet Broker Project (IBP). Doestellingen: Concurrentievermogen van het makelaarskana .....
Het digitale tijdperk is aangebroken en kan niet meer worden tegengehouden. Het raakt alle menselijke activiteiten, ook de verzekeringen! De verzekeringsmakelaar zal zijn businessmodel moeten aanpassen aan deze technologische ontwikkelingen. Welke (digitale) verwachtingen heeft de consument van zijn verzekeringsmakelaar? Hoe spelen de verzekeringsmaatschappijen in op deze evolutie en hoe herpositioneren verzekeringsmakelaars hun kantoor? .....
De Dag van de Makelaar is het evenement bij uitstek van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaar waarop FVF de makelarij alsook talrijke vertegenwoordigers van de verzekeringssector uitnodigt. Voor de leden is de deelname gratis (niet leden: € 50) en levert deze na afloop 1 opleidingspunt in verzekeringen (A) op (accreditatienummer: 300001 A). Tot 4 oktober 2013 om 13u30 in de Montil te Affligem. Meer info ( Programma, Gulden re .....
In overeenstemming met de Europese richtlijn van 9 december 2002 betreffende de verzekeringsbemiddeling heeft de wet van 22 februari 2006 een nieuw hoofdstuk, getiteld “Informatievereisten”, ingelast in de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Sinds 15 maart 2006 moet de verzekeringstussenpersoon voldoen aan nieuwe informatieverplichtingen jegens zijn cliënten. D .....

Pagina's