Feprabel is de federatie van de Franstalige verzekerings- en financiële tussenpersonen in België. Als erkende professionele federatie geniet Feprabel van de aandacht en de erkenning van de politieke autoriteiten, officiële instanties en financiële groepen van de sector. De contacten die ze onderhoudt met het Ministerie van Economische zaken, de FSMA en het paritair comité 307 zijn bijgevolg zeer talrijk en van groot belang.

De rol van Feprabel is echter niet beperkt tot het vertegenwoordigen van haar leden. Door haar missie neemt Feprabel ook allerhande initiatieven op wettelijk en economisch vlak en onderneemt ze ook acties in het belang van de consument indien de wettelijke, sociale of economische context daartoe aanleiding geeft.

Contactgegevens

Albert Elisabehtlaan 40
1200 Brussel

Tel: 02/743.25.60

contact@feprabel.be
www.feprabel.be