Federaties

FVF, marktleider in het vertrouwen van de makelarij

De Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF) is de wettig erkende beroepsvereniging voor Nederlandstalige verzekeringsmakelaars in België. De topprioriteit van FVF bestaat erin de continuïteit van het onafhankelijke distributiekanaal in verzekeringen te garanderen. Dit do .....

Feprabel

Feprabel is de federatie van de Franstalige verzekerings- en financiële tussenpersonen in België.Als erkende professionele federatie geniet Feprabel van de aandacht en de erkenning van de politieke autoriteiten, officiële instanties en financiële groepen van de sector. De contacten die ze onderh .....