Internet Broker Project

Het internet is vandaag een van de belangrijkste informatiebronnen bij het grote publiek. Uw aanwezigheid én zichtbaarheid op internet is dan ook een absolute must. Brocom helpt u via een aantal initiatieven en projecten.

IBP (Internet Broker Project)

Samen met de federaties (FVF en Feprabel), maatschappijen en softwareleveranciers werkt Brocom aan het Internet Broker Project (IBP).

Doestellingen:

  • Concurrentievermogen van het makelaarskanaal verhogen door haar aanwezigheid op internet
  • Makelaars op het internet brengen
  • Extra modules voorzien (bv. portefeuilleconsultatie, schadeconsultatie...)

Tijdens de roadshow op 4 maart 2009 in Metropolis Antwerpen kreeg u een eerste stand van zaken van het project: slideshow van de uiteenzetting. Bijkomende informatie vindt u in een artikel over IBP, verschenen in het jaarverslag 2008 van FVF.

Zoekmotor www.makelaarinverzekeringen.be

Op het consumentenportaal vindt de consument uw gegevens terug via de zoekmotor “vind een makelaar”. U bent opzoekbaar via uw naam en postcode.