Ondersteuning

BROCOM professional

De 'BROCOM professional' is DE bron voor informatie over de sector en allerlei praktische toepassingen en diensten. Een beknopt overzicht van wat u er kunt terugvinden op dit HogeSnelheidsPortaal: Het onderdeel Maatschappijdocumenten stelt vele honderden documenten van de partnermaatschappijen v .....

Toepassingen en diensten

De partnermakelaars kunnen via Brocom gratis of tegen voordelige voorwaarden gebruik maken van enkele zeer praktische toepassingen en diensten: Online tarifering voor meerdere producten en diensten via Binex. WebDIV is een onafhankelijke webapplicatie, goedgekeurd door de DIV. Via deze toepassin .....

Informatieplicht: Inhoud en fiches

In overeenstemming met de Europese richtlijn van 9 december 2002 betreffende de verzekeringsbemiddeling heeft de wet van 22 februari 2006 een nieuw hoofdstuk, getiteld “Informatievereisten”, ingelast in de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de dis .....